Borussia M'gladbach  4 Borussia M'gladbach
Borussia Dortmund  2 Borussia Dortmund

 22-jan-2021 14:30

Borussia M'gladbach   Borussia M'gladbach 4:2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund

 22-jan-2021 14:30