CD Santa Clara  2 CD Santa Clara
Vitória SC  2 Vitória SC

 24-jul-2020 14:00

CD Santa Clara   CD Santa Clara 2:2 Vitória SC Vitória SC

 24-jul-2020 14:00