CD Santa Clara  0 CD Santa Clara
Vitória SC  4 Vitória SC

 21-dec-2020 15:15

CD Santa Clara   CD Santa Clara 0:4 Vitória SC Vitória SC

 21-dec-2020 15:15