Cruzeiro  2 Cruzeiro
Ponte Preta  0 Ponte Preta

 16-jun-2022 15:00

Cruzeiro   Cruzeiro 2:0 Ponte Preta Ponte Preta

 16-jun-2022 15:00