Lokomotiv Plovdiv  1 Lokomotiv Plovdiv
Tottenham  2 Tottenham

 17-sep-2020 12:00

Lokomotiv Plovdiv   Lokomotiv Plovdiv 1:2 Tottenham Tottenham

 17-sep-2020 12:00