New York City FC  2 New York City FC
Atlanta United FC  0 Atlanta United FC

 21-nov-2021 20:00

New York City FC   New York City FC 2:0 Atlanta United FC Atlanta United FC

 21-nov-2021 20:00