Paris Saint-Germain  0 Paris Saint-Germain
Bayern München  1 Bayern München

 23-aug-2020 15:00

Paris Saint-Germain   Paris Saint-Germain 0:1 Bayern München Bayern München

 23-aug-2020 15:00