Reading  0 Reading
Sheffield United  1 Sheffield United

 23-nov-2021 20:00

Reading   Reading 0:1 Sheffield United Sheffield United

 23-nov-2021 20:00