Shanghai Shenhua  1 Shanghai Shenhua
FC Tokyo  2 FC Tokyo

 27-nov-2020 08:00

Shanghai Shenhua   Shanghai Shenhua 1:2 FC Tokyo FC Tokyo

 27-nov-2020 08:00