Sheffield United  0 Sheffield United
Manchester City  1 Manchester City

 21-jan-2020 14:30

Sheffield United   Sheffield United 0:1 Manchester City Manchester City

 21-jan-2020 14:30