Sheffield United  2 Sheffield United
Preston North End  2 Preston North End

 14-sep-2021 14:45

Sheffield United   Sheffield United 2:2 Preston North End Preston North End

 14-sep-2021 14:45