Sheffield Wednesday  0 Sheffield Wednesday
Manchester City  1 Manchester City

 04-mar-2020 14:45

Sheffield Wednesday   Sheffield Wednesday 0:1 Manchester City Manchester City

 04-mar-2020 14:45