SL Benfica  2 SL Benfica
Sporting Braga  1 Sporting Braga

 02-sep-2020 14:00

SL Benfica   SL Benfica 2:1 Sporting Braga Sporting Braga

 02-sep-2020 14:00