Torino  2 Torino
Udinese  1 Udinese

 22-nov-2021 19:45

Torino   Torino 2:1 Udinese Udinese

 22-nov-2021 19:45