Tottenham Hotspur  0 Tottenham Hotspur
Wolverhampton  2 Wolverhampton

 13-feb-2022 09:00

Tottenham Hotspur   Tottenham Hotspur 0:2 Wolverhampton Wolverhampton

 13-feb-2022 09:00