Watford  3 Watford
Stoke City  2 Stoke City

 04-nov-2020 14:00

Watford   Watford 3:2 Stoke City Stoke City

 04-nov-2020 14:00